Trending

हाल ही की पोस्ट

कल्हणस्य राजतरङ्गिणी

कल्हणस्य राजतरङ्गिणी

कल्हणस्य राजतरङ्गिणी                संस्कृतभाषायामितिहासलेखनाय यावन्तो विद्वांसो व्यवसितव…
 पद्मगुप्तपरिमलस्य ' नवसाहसाङ्कचरितम् '

पद्मगुप्तपरिमलस्य ' नवसाहसाङ्कचरितम् '

पद्मगुप्तपरिमलस्य ' नवसाहसाङ्कचरितम्                 संस्कृतभाषानिबद्धाषु ऐतिहासिकका…
सोमेश्वरस्य ' कीत्तिकौमुदीकाव्यम्

सोमेश्वरस्य ' कीत्तिकौमुदीकाव्यम्

सोमेश्वरस्य ' कीत्तिकौमुदीकाव्यम्            सोमेश्वरनामकेन ११७२-२२६२ ई ० स्थितेन कवि…
विल्हणस्य ' विक्रमाङ्कदेवचरितम्

विल्हणस्य ' विक्रमाङ्कदेवचरितम्

विल्हणस्य ' विक्रमाङ्कदेवचरितम्                 विल्हणः स्वकृते विक्रमाङ्कदेवचरिते न…
  बाक्पतिराजस्य ' गउडवहो '

बाक्पतिराजस्य ' गउडवहो '

बाक्पतिराजस्य ' गउडवहो '                    यद्यपि काव्यमिदं प्राकृतभाषाया निबद…
आचार्यहेमचन्द्रस्य ' कुमारपालचरितम्

आचार्यहेमचन्द्रस्य ' कुमारपालचरितम्

आचार्यहेमचन्द्रस्य ' कुमारपालचरितम्                 प्रसिद्धो जैनाचार्यों गुजेरदेशशा…
संस्कृत ऐतिहासिक काव्य

संस्कृत ऐतिहासिक काव्य

संस्कृत ऐतिहासिक काव्य             ऐतिहासिककाव्यानि संस्कृतभाषायां पौराणिकमाधारमादाय बहून…
प्रमुख नपुंसकलिंग शब्दरूप

प्रमुख नपुंसकलिंग शब्दरूप

प्रमुख नपुंसकलिंग शब्दरूप:- (  स्त्रीलिंग शब्दरूप  ) (  पुर्लिंग शब्दरूप  )
नकारान्त नपुंसकलिंग गुणिन् शब्द

नकारान्त नपुंसकलिंग गुणिन् शब्द

नकारान्त नपुंसकलिंग गुणिन् शब्द विभक्ति /वचन  एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्रथमा गुणि गुणिनी ग…