ऐकारान्त पुर्लिंग " रै " शब्द

ऐकारान्त पुर्लिंग " रै " शब्दविभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाराःरायौरायः
द्वितीयारायम्रायौरायः
तृतीयारायाराभ्याम्राभिः
चतुर्थीरायेराभ्याम्राभ्यः
पञ्चमीरायःराभ्याम्राभ्यः
षष्ठीरायःरायोःरायाम्
सप्तमीरायिरायोःरासु
सम्बोधनहे राःहे रायौहे रायः


ऐकारान्त पुर्लिंग " रै " शब्द