ओकारान्त पुर्लिंग " गो " शब्द

ओकारान्त पुर्लिंग " गो " शब्दविभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमागौःगावौगावः
द्वितीयागाम्गावौगाः
तृतीयागवागोभ्यम्गोभिः
चतुर्थीगवेगोभ्यम्गोभ्यः
पञ्चमीगोःगोभ्यम्गोभ्यः
षष्ठीगोःगवोःगवाम्
सप्तमीगविगवोःगोषु
सम्बोधनहे गौहे गावौहे गावः


ओकारान्त पुर्लिंग " गो " शब्द