आकारान्त पुर्लिंग " गोपा " शब्द

आकारान्त पुर्लिंग " गोपा " शब्दविभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमागोपाःगोपौगोपाः
द्वितीयागोपाम्गोपौगोपः
तृतीयागोपागोपाभ्याम्गोपाभिः
चतुर्थीगोपेगोपाभ्याम्गोपाभ्यः
पञ्चमीगोपःगोपाभ्याम्गोपाभ्यः
षष्ठीगोपःगोपोःगोपाम्
सप्तमीगोपिगोपोःगोपासु
सम्बोधनहे गोपाःहे गोपौहे गोपाः

आकारान्त पुर्लिंग " गोपा " शब्द