सकारान्त स्त्रीलिंग " भास् " शब्द

सकारान्त स्त्रीलिंग " भास् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाभाःभासौभासः
द्वितीयाभासम्भासौभासः
तृतीयाभासाभाभ्याम्भाभिः
चतुर्थीभासेभाभ्याम्भाभ्यः
पञ्चमीभासःभाभ्याम्भाभ्यः
षष्ठीभासःभासोःभासाम्
सप्तमीभासिभासोःभास्सु
सम्बोधनहे भाःहे भासौहे भासः
 सकारान्त स्त्रीलिंग " भास " शब्द