ऋकारान्त स्त्रीलिंग " मातृ " शब्द

ऋकारान्त स्त्रीलिंग " मातृ " शब्द

विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमामातामातरौमातरः
द्वितीयामातरम्मातरौमातृः
तृतीयामात्रामातृभ्याम्मातृभि
चतुर्थीमात्रेमातृभ्याम्मातृभ्यः
पञ्चमीमातुःमातृभ्याम्मातृभ्यः
षष्ठीमातुःमात्रोःमातृणाम्
सप्तमीमातरिमात्रोःमातृषु
सम्बोधनहे मातःहे मातरौहे मातरः
 ऋकारान्त स्त्रीलिंग " मातृ " शब्द