ईकारान्त स्त्रीलिंग " भवत् " शब्द

ईकारान्त स्त्रीलिंग " भवत् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाभवतीभवत्यौभवत्यः
द्वितीयाभवतीम्भवत्यौभवतीः
तृतीयाभवत्याभवतीभ्याम्भवतीभिः
चतुर्थीभवत्यैभवतीभ्याम्भवतीभ्यः
पञ्चमीभवत्याःभवतीभ्याम्भवतीभ्यः
षष्ठीभवत्याःभवत्योःभवतीनाम्
सप्तमीभवत्याम्भवत्योःभवतीषु
सम्बोधनहे भवतिहे भवत्यौहे भवत्यः
 ईकारान्त स्त्रीलिंग " भवत " शब्द